Hvalenie.com

Петър и Йоана , отиваха във Храма

Ти не се обръщай никога назад

Всичко кажи на Исуса

Своята воля , Боже върши

Да вярваме в Бога и да обичаме ближните си – Пастор Фахри Тахиров

Изцеление в Исусовите рани

Иди , о грешниче

Аз знам Исус , е винаги до мен

Взаимоотношението с Бога и взаимоотношенията между християните – Пастор Фахри Тахиров

Истинското доказателство за нашата вяра , са нашите дела и живота ни – Пастор Фахри Тахиров

Нежно моето сърце Те кани , Господи Христе

Молитва

Добра работа , верни Мой слуга

Правиш път

Благодаря Ти Господи за всичко , което Си ми дал

Аз искам Твойта обич Боже , на другите да дам

Излей Духа Си

Благославяй , душе моя

Ти Си моят Бог

Да не ограничаваме Господа – Презвитер Камбер Камберов

Не зависи от този , който иска , нито от този , който тича , но от Бога – Пастор Фахри Тахиров

Ти Си Верен , Господи

Тук стоя

Не мога да живея без Теб