Месец: април 2008

  • Новият албум на „Елей”

    Всичко за госпъл формация „Елей“ директно от нейния основател и водач Димитър Цветков. Кои са силните и слаби места на хвалението в България? Какво е мястото на песента в отношенията ни с Бог?  В какво се отличава стилово християнската музика от секуларния музикален свят? Кога излиза новият албум на „Елей”. Всичко това и още много […]