Месец: май 2010

  • Hеформално общение на хвалители

    Hеформално общение на хвалители

    На 4-5 май, 2007 широк кръг от неформално общение на хвалители от цялата страна организира и се събира за време на общение. Това събитие се организира за 3-ти път и е инициирано и подкрепено от хвалители на много различни църкви в България (като ХЕЦ Шалом—Ловеч; ХЦ ДАВ България; АРЦ Прелом—София; Блага Вест—София; Ново Поколение—София; ЕПЦ2—София; […]