Hvalenie.com

Двете Книги , които са жизнено важни за човека – Библията и Книгата на живота – Пастор Фахри Тахиров

Молитва

Колко много дни

Книгата на живота

На Този съд , Исус ще дойде

Господ е добър

Господ е добър

Благославяй душе моя

Благославяй душе моя

Алилуия за Твоите дела

Алилуия за Твоите дела

Името ти записано ли е , в Книгата на живота – Пастор Фахри Тахиров

You raise me up Детски Госпъл хор Събота 07 06

Над всичко Си

Тук съм да Те хваля

Разпиляни по света

Със Исуса искам да живея

Как дните ни летят напред

Свободен съм в Христа

Purko Xvalitel Pleva LI Siom Devla Пурко Хвалител Плева Ли Сиом Девла 2023

Две опасности – Роби на греха и роби на човеци – Пастор Фахри Тахиров

Не следвайте човеци , а следвайте Господ Исус Христос и Словото Му – Пастор Фахри Тахиров

99 зарад мен ще остави – Брат Мечо

Няма да позволя на камък – на живо