Етикет: Само

  • (НЕ) САМО ЗА ХВАЛИТЕЛИ

    (НЕ) САМО ЗА ХВАЛИТЕЛИ

    Александър Младенов: Слово за тинейджърите Данаил Танев: Идеята на събирането Данаил Танев: Как да пишем и превеждаме текстове за песни Данаил Танев: Практични съвети за водене на хваление Данаил Танев: Свобода и импровизация по време на хваление Данаил Танев: Целта на групата за хваление Дискусия – 1 Дискусия за идеята на събирането Дискусия – 2 […]

  • За автори

    За автори

    През годините на комунистическия режим в България, евангелските църкви са обявени за незаконни а проповядването на Евангелието е считано за престъпление. Всеки вид Християнско служение е стриктно контролирано от държавни органи с ограничаване на ефекта и влиянието на църквата. Но дори когато са гонени и преследвани, предавани и арестувани, осъждани и затваряни, Българските евангелски вярващи продължават да пеят на Бога. Думите и мелодиите на техните песни не са просто съчетание на текст и музика. Те са хваление отправено към вечния Създател и Спасител на човечеството. И дори когато тяхната свобода да изповядват вярата си е физически ограничава и отнемана, техните песни продължават да се извисяват в небесния простор достигащи до трона на вечния Бог. Тази теология с мелодия, предавана от едно евангелско поколение на друго, е достигнала до нас днес. Ние искаме да я запазим такава каквато е и каквато ще продължи да бъде за идните поколения. Тази уебстраница дава възможност за безплатно публикуване и предоставяне на български евангелски песни в текст, аудио и видео формат. Администраторския екип насърчава автори, изпълнители, продуцентски компании издатели или техни оторизирани представители да предоставят свои песни в текст, аудио и видео формат за безплатна публикация както следва: 1. Всички авторски права върху песни в текст, аудио и видео формат са с запазени права на съответните автори, изпълнители, продуцентски компании, издатели или техни оторизирани представители. 2. Изпращането и получаването на песни в текст, аудио и видео формат става само с изричното предварително съгласие на съответните автори, изпълнители, продуцентски компании или издатели. В случаите когато изпращането се извършва от оторизирани представители, те се задължават да предоставят актуална информация за контакт с съответните автори, изпълнители, продуцентски компании или издатели. 3. Администраторския екип публикува получените песни след потвърждаване на техния произход и одобрение. 4. В случите когато дадена песен в текст, аудио и видео формат е публикувана без изричното предварително съгласие на съответните автори, изпълнители, продуцентски компании, издатели или техни оторизирани представители, последните имат право да съобщят на администраторския екип за модерация с предоставилите песента или песните до изясняване на случая. 5. Изпратените песни в текст, аудио и видео формат могат да бъдат променяни единствено от или със съгласието на съответните изпълнители, продуцентски компании, издатели или оторизирани представители. 6. Използването на всички песни в текст, аудио и видео формат от тази уеб страница е позволено изключително и само за не комерсиални цели. Всяко нарушение подлежи на съответните законови санкции.