ЗНАЙ

Ти си сила

Моя Бог

Само Ти си моята светлина

Той възкръсна